Clean code với Functional Validator Pipeline

Khi đối mặt với nhiều thay đổi về requirements hoặc khi ứng dụng ngày càng mở rộng, logic của các đoạn code validation có thể là một cơn ác mộng thật sự.

Sự ngụy biện của Private Blockchain

Stop implementing a failed-by-design and dead-before-release thing. Just do a private git repository with signed commits, or a distributed ledger.

Dockerize Development với Javascript MERN Stack

Nổi lên gần đây là MEAN Stack (MySQL, ExpressJS, ReactJS, NodeJS), sử dụng hoàn toàn một loại ngôn ngữ là Javascript để phát triển ứng dụng.

Micro Frontends - microservice cho front-end

Ý tưởng đằng sau cụm từ Micro Frontends là sự phân chia web app ra thành nhiều nhóm thành phần riêng biệt và được phát triển bởi các team độc lập, mỗi team có một nhiệm vụ khác nhau.

Thiết kế React App từ đầu

Ngày nay APIs được thiết kế chung cho nhiều client app khác nhau, business logic được chuyển đến client app. Front-end development giờ không chỉ đơn thuần là tạo ra giao diện mà là cả một nghệ thuật lập trình!

Authentication nâng cao trong SPA

Cookie, session, token, JWT, lưu token ở đâu, các mối quan tâm về xác thực trong một hệ thống Single-Page Application... tất cả mọi thứ bạn cần biết đều ở đây.

Xử lí bất đồng bộ song song trong Node.js

Node.js, về cơ bản, là một môi trường đơn luồng để thực thi các mã code JavaScript ở phía server. Code JavaScript mà bạn chạy trên Node.js được thực thi trên một luồng duy nhất. Làm sao để Node.js xử lí song song?

Front-end Engineer và Front-end Developer?

Theo cách truyền thống, front-end developer bắt đầu với việc tiếp nhận một tài liệu Photoshop hoặc bản vẽ wireframe, layout từ Sketch hoặc Adobe XD chả hạn, sau đó implement và phát triển giao diện web.

Setup máy Mac cho web development

Nếu chỉ cần setup để code những trang static cơ bản, thì chỉ cần Chrome và Notepad là đủ :smile:, tuy nhiên tui làm việc khá nhiều với các build script, build tools và terminal nữa, việc setup máy sẽ phức tạp hơn tí.